Projekt

Zamieszczona na naszym serwerze baza Kultura i literatura rosyjska w polskich czasopismach 1918-1939 zawiera bibliografię problemową, publikowanych na łamach czasopism polskich okresu Dwudziestolecia międzywojennego, tekstów poświęconych szeroko rozumianej problematyce rosyjskiej: wzajemnym stosunkom kulturalnym oraz spojrzeniu na Rosję i jej kulturę ze strony polskiej.

Baza dostarcza danych o zawartości wielu zapomnianych dziś i słabo dostępnych czasopism, ale przede wszystkim próbuje odtworzyć dominujące w okresie międzywojennym paradygmaty narracji o stosunkach polsko-rosyjskich. Pozwala przy tym zrewidować obecny stan wiedzy zarówno o przyczynach polsko-rosyjskich konfliktów, uwarunkowaniach postaw rusofobii, czy też, wypieranego ze świadomości, polskiego rusofilstwa, jak i o procesach kształtowania się polskiej tożsamości narodowej tego okresu. Umożliwia znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu problematyka rosyjska była obecna w ówczesnej kulturze polskiej: zarówno wysokiej, jak i popularnej oraz w jaki sposób w ówczesnej świadomości funkcjonował obraz Rosji, Rosjanina oraz kultury rosyjskiej.

Baza danych zawiera ponad 13 tysięcy zapisów, jej dopełnienie stanowią zamieszczone w Lectorium materiały pełnotekstowe.

Baza została utworzona w ramach finansowanego w latach 2013-2019 przez Narodowe Centrum Nauki projektu "Spojrzenie z ukosa...". Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych (Nr 2012/07/E/HS2/03861).

O stronie