Lectoriũ
Film radziecki
 • Henryk Eysymontt, 'Miłość w czołgu' w kinie 'Majestic', "Warszawski Dziennik Narodowy" 1935, nr 212, s. 4 [.jpg].
 • Stefan Gołąb, Kinodialektyka, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 42, s. 8 [.pdf].
 • Stefania Heymanowa, Dwa oblicza humoru sowieckiego, "Bluszcz" 1935, nr 1, s. 23-25 [.pdf].
 • Stefania Heymanowa, [Wielki Czarodziej w kinie 'Capitol'], "Bluszcz" 1936, nr 14, s. 14-15 [.pdf].
 • Leon Hirsch, Rosyjski film rewolucyjny, "Nowa Kronika" 1931, nr 2, s. 23-24 [.pdf].
 • Rach, Czerwony film, "Czas" 1932, nr 66, s. 4 [.pdf].
 • Tonka Taldy, Drogi filmu sowieckiego, rozm. przepr. A. Czerwiński, "Sygnały" 1936, nr 16, s. 8 [.jpg].
 • Zygmunt Tonecki, Film sowiecki, "Wiadomości Literackie" 1930, nr 36, s. 3 [.pdf].
 • Stefania Zahorska, Kronika filmowa, "Wiadomości Literackie" 1931, nr 24, s. 5 [.jpg].
 • Ze świata filmu, "Warszawski Dziennik Narodowy" 1936, nr 184, s. 4 [.jpg].
 • (zg), Prawdziwa twarz Sowietów, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1936, nr 196, s. 4 [.jpg].
Kobieta - Rosjanka, obywatelka ZSRR
 • Armia kobieca w Sowietach, "Kurier Poznański" 1932, nr 224, s. 9 [.jpg].
 • Arkadiusz Awerczenko, Klucz, "Winnica" 1925, nr 1, s. 50-55 [.pdf].
 • Babka rewolucji rosyjskiej, "Bluszcz" 1934, nr 41, s. 1289 [.jpg].
 • Wanda Borudzka, Szczęście Simy, "Bluszcz" 1930, nr 21, s. 5-6 [.pdf].
 • Córka Rasputina na scenie, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 331, s. 7 [.jpg].
 • Córka Rasputina... tańczy, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 226, s. 5 [.jpg].
 • Maria Czapska, Nędza kobiet i dzieci w Rosji sowieckiej, "Kobieta Współczesna" 1928, nr 4, s. 4-5 [.pdf].
 • Józef Stanisław Czarnecki, Seksualizm w literaturze, "Kultura" (Poznań) 1938, nr 25, s. 2 [.pdf].
 • Don Juan współczesności. Kazimierz Junosza-Stępowski o donżuanizmie i kobiecie, "Winnica" 1925, nr 1, s. 61-63 [.pdf].
 • Werner von Heidenstam, Kasieńko Matuchno, przeł. Stanisław Miłaszewski, "Nowy Przegląd Literatury i Sztuki" 1920, nr 5, s. 44-49 [.pdf].
 • Jak pracują kobiety w Sowietach, "Bluszcz" 1935, nr 10, s. 296
 • Maria Jehanne-Wielopolska, Braterstwo ludów [fragm.], "Bluszcz" 1925, nr 16, s. 381-383 [.pdf].
 • M. Kasterska, Książki kobiece i książki o kobiecie, "Bluszcz" 1927, nr 13, s. 2-5 [.pdf].
 • Jadwiga Kiewnarska, La belle madame Pouchkine, "Bluszcz" 1937, nr 9, s. 11-12 [.pdf].
 • Kobieta ambasadorem, "Bluszcz" 1931, nr 37, s. 14 [.jpg].
 • Komunizacja kobiet, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1919, nr 180, s. 8 [.jpg].
 • Jadwiga Krawczyńska, O biologicznej tragedii kobiety, "Bluszcz" 1934, nr 8, s. 243-244 [.pdf].
 • Zofia Miszewska, Rosjanka, "Bluszcz" 1931, nr 23, s. 8-10 [.pdf].
 • Adolf Nowaczyński, Rodaczki Anny Kareniny, "ABC Literacko-Artystyczne" 1934, nr 33, s. 2 [.pdf].
 • Stefania Podhorska-Okołów, Katarzyna - komedia w 3 aktach Alfreda Savoire'a, "Bluszcz" 1931, nr 6, s. 12 [.jpg].
 • Romans życiowy "Towarzyszki" Łunaczarskiej. Komunistka, która woli życie burżujskie, "Kurier Kobiecy", dod. "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 241, s. 1 [.jpg].
 • Rosjanki inteligentne stoją niezrównanie wyżej od Rosjan. Nawet niwelujący wszystko rząd sowiecki nie mógł zniszczyć wodzonych walorów duchowych inteligentnej kobiety rosyjskiej, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1921, nr 214, s. 6 [.jpg].
 • L. S., Powieść o Rosji współczesnej, "Kobieta Polska" (Poznań) 1937, nr 2, s. 11 [.jpg].
 • Olga Segalow, Miłość i erotyka w Rosji sowieckiej w świetle prawdy, "Adam i Ewa" 1935, nr 8, s. 62; 1935, nr 14, s. 11; 1935, nr 17, s. 135 [.pdf].
 • Straszny list. Rosjanki do D. Mereżkowskiego, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1921, nr 258, s. 3 [.jpg].
 • Tamara Karsawina przyjeżdża do Krakowa, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 83, s. 7 [.jpg].
 • Cecylia Walewska, Jaszka. Amazonka XX wieku, "Bluszcz" 1925, nr 14, s. 320-321 [.pdf].
 • Zbrodniczość wśród kobiet w Rosji wzrasta, "Bluszcz" 1927, nr 20, s. 13 [.jpg].

Uwaga! Strona w trakcie aktualizacji.
Część zasobów może nie być dostępna.
O stronie