Lectoriũ
Część pierwsza: Dramat i teatr  Film radziecki  Humor i satyra   Kobieta - Rosjanka, obywatelka ZSRR  
Część druga: Komunizm  Literatura o Rosji   Proza  Reportaż  

CZĘŚĆ PIERWSZA

Dramat i teatr
 • Bronisław Dąbrowski, Sto lat "Rewizora" w Rosji, "Nowe Czasy" 1935, nr 31, s. 4 [.pdf].
 • Roman Dyboski, Gorkij, Shaw, Dostojewskij i - Cervantes. Kilka wspomnień i jedna refleksja, "Listy z Teatru" 1924, nr 3, s. 68-71 [.pdf].
 • Włodzimierz Fiszer, Antoni Czechow. (W 30-lecie zgonu), "Tygodnik Ilustrowany" 1934, nr 31, s. 618-619 [.pdf].
 • Włodzimierz Fiszer, Dostojewski i Gogol na scenie, "Tygodnik Ilustrowany" 1934, nr 17, s. 341-342 [.pdf].
 • jfr.[ Jacek Früaut;hling], Teatr Meyerholda, "Wiadomości Literackie" 1929, nr 29, s. 2 [.jpg].
 • Anatolij Glebow, Piętnaście lat teatru sowieckiego, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 12 [.pdf].
 • Leonia Jabłonkówna, Reżyser Mironow o Teatrze im. Wachtangowa, "Wiadomości Literackie" 1934, nr 32, s. 4 [.pdf].
 • Stefan Jaracz, Krzywienie Kultury teatralnej, "Wiadomości Literackie" 1934, nr 39, s. 4 [.pdf].
 • Józef Jedlicz, Teatr Rozmaitości, "Spór o sierżanta Griszę", "Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie" 1931, nr 5, s. 4 [.jpg].
 • Osaf Litowskij, Rola społeczna teatru, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 17 [.pdf] | [.pdf].
 • L. W., Zza kulis teatru Rosji sowieckiej, "Gazeta Lwowska" 1931, nr 123, s. 2 [.pdf].
 • Anatolij Łunaczarskij, Rzeczy stare i nowe w teatrze sowieckim, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 17 [.pdf] | [.pdf].
 • "Maskarada" Iwaszkiewicza w Teatrze Polskim. [Ikonografia], "Wiadomości Literackie" 1939, nr 1, s. 6 [.pdf].
 • Nowy sukces reżyserski Schillera. Znakomite przedstawienie "Zbrodni i kary" w Teatrze Polskim. [Ikonografia], "Wiadomości Literackie" 1934, nr 15, s. 6 [.pdf].
 • Franciszek Pajączkowski, Konstanty Stanisławski i jego wizyta w Polsce, "Ruch Słowiański" 1938, nr 12, s. 217-224 [.pdf].
 • "Płaszcz" Gogola, "Tygodnik Ilustrowany" 1934 nr 16, s. 327 [.pdf].
 • Jerzy Eugeniusz Płomieński, Stanisław Wyrzykowski "Moskiewskie gody" , "Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie" 1931, nr 5, s. 4 [.jpg].
 • Wacław Rogowicz, Teatr miniatur ("Niebieski ptak"), "Astrea" 1924, nr 2, s. 169-171 [.pdf].
 • [Antoni Słonimski] as., Dostojewskij i Gogol na scenach warszawskich, "Wiadomości Literackie" 1934, nr 16, s. 7 [.pdf].
 • [Antoni Słonimski] as., "Maskarada" w Teatrze Polskim, "Wiadomości Literackie" 1938, nr 52/53, s. 42 [.pdf].
 • [Antoni Słonimski] as., Prymitywna komedia sowiecka. "Przedziwny stop" W. M. Kirszona, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 50, s. 6 [.pdf].
 • [Antoni Słonimski] as., "Ptak niebieski" w Warszawie, "Wiadomości Literackie" 1927, nr 7, s. 4 [.pdf].
 • [Antoni Słonimski] as., Trzy premiery. ["Wiśniowy sad" A. Czechowa], "Wiadomości Literackie" 1937, nr 20, s. 6 [.pdf].
 • Stanisław Staliński, Za czerwoną kurtyną sowiecką. Stolica współczesnego teatru, "Wiadomości Literackie" 1924, nr 2, s. 2 [.pdf].
 • Wacław Syruczek, "Cudze dziecko" [Szkwarkina], "Tygodnik Ilustrowany" 1934, nr 21, s. 425-426 [.pdf].
 • Aleksandr Tairow, Moskiewski Teatr Kameralny, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 15 [.pdf].
 • T.J., Współczesny teatr rosyjski, "Świat" 1923, nr 45, s. 10-11 [.pdf].
 • Witold Wandurski, Mechanika gry aktorskiej (Kilka refleksji z powodu występów zespołu Niebieskiego Ptaka), "Zycie Teatru" 1924, nr 39, s. 273-275 [.pdf].
 • Eugenia Weber, Etapy dramaturgii sowieckiej, "Marchołt" 1935, nr 3, s. 519-534 [.pdf].
 • Eugenia Weber, Sowieccy komediopisarze-laureaci, "Droga" 1934, nr 11, s. 1039-1042 [.pdf].
 • [Wiktor Weintraub] Quidam, Dramat sowiecki, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 11, s. 5 [.pdf].
 • B. Wieczorkiewicz, Od Stanisławskiego do Sachawy, "Życie Teatru" 1923, nr 5, s. 35-37 [.pdf].
 • Józef Wittlin, Uwagi o "Płaszczu", "Wiadomości Literackie" 1934, nr 22, s. 3 [.pdf].
 • Nikołaj Wołkow, Droga twórcza Meyerholda, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 16 [.pdf].
 • Wspaniała kreacja Jaracza w "Płaszczu" Tuwima [Ikonografia], "Wiadomości Literackie" 1934, nr 16, s. 6 [.pdf].
 • Adam Zagórski, Trzy momenty, "Życie Teatru" 1925, nr 6, s. 45-46 [.pdf].
 • Tadeusz Żeleński, Jewreinow w Warszawie, "Czas" 1925, nr 45, s. 3 [.pdf].
[do początku strony]
Film radziecki
 • Henryk Eysymontt, 'Miłość w czołgu' w kinie 'Majestic', "Warszawski Dziennik Narodowy" 1935, nr 212, s. 4 [.jpg].
 • Stefan Gołąb, Kinodialektyka, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 42, s. 8 [.pdf].
 • Stefania Heymanowa, Dwa oblicza humoru sowieckiego, "Bluszcz" 1935, nr 1, s. 23-25 [.pdf].
 • Stefania Heymanowa, [Wielki Czarodziej w kinie 'Capitol'], "Bluszcz" 1936, nr 14, s. 14-15 [.pdf].
 • Leon Hirsch, Rosyjski film rewolucyjny, "Nowa Kronika" 1931, nr 2, s. 23-24 [.pdf].
 • Rach, Czerwony film, "Czas" 1932, nr 66, s. 4 [.pdf].
 • Tonka Taldy, Drogi filmu sowieckiego, rozm. przepr. A. Czerwiński, "Sygnały" 1936, nr 16, s. 8 [.jpg].
 • Zygmunt Tonecki, Film sowiecki, "Wiadomości Literackie" 1930, nr 36, s. 3 [.pdf].
 • Stefania Zahorska, Kronika filmowa, "Wiadomości Literackie" 1931, nr 24, s. 5 [.jpg].
 • Ze świata filmu, "Warszawski Dziennik Narodowy" 1936, nr 184, s. 4 [.jpg].
 • (zg), Prawdziwa twarz Sowietów, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1936, nr 196, s. 4 [.jpg].
[do początku strony]
Humor - satyra - ikonografia
 • Maja Berezowska, Trzej Królowie od Wschodu, "Szczutek" 1919, nr 51/52, s. 16 [.jpg].
 • Maja Berezowska, Bolszewicka Salome, "Szczutek" 1922, nr 24, s. 1 [.jpg].
 • Stanisław Ostoja-Chrostowski, Plakat I Międzynarodowej Wystawy Drzeworytów, "Grafika" 1933 nr 2, s. 48 [.jpg].
 • Zdzisław Czermański, Kłopoty Francji, "Szczutek" 1922, nr 12/13, s. 9 [.jpg].
 • Zdzisław Czermański, Teraźniejszość Bolszewii, "Szczutek" 1923, nr 17, s. 1 [.jpg].
 • Zdzisław Czermański, Podróż po Sowietach, "Szczutek" 1925, nr 23, s. 5, 12 [.pdf].
 • Zdzisław Czermański, Sowiety w Paryżu, "Szczutek" 1925, nr 25, s. 6-7 [.pdf].
 • Zdzisław Czermański, Widmo nowego sojuszu Francji z Rosją, "Wiadomości Literackie" 1934, nr 42, s. 6 [.jpg].
 • Władysław Daszewski, [Ilustracje do opowiadania "Opowieść o tulskim mańkucie i stalowej pchle" Leskowa, "Wiadomości Literackie" 1937, nr 39, s. 1-3 [.pdf].
 • Marian Eile, "Wygnanie z raju" (sowieckiego) Dorégo czyli "Retour de l'U.R.S.S.", "Wiadomości Literackie" 1937, nr 5, s. 8 [.jpg].
 • Alfred Geisler, Konferencja pokojowa w Rydze, "Szczutek" 1921, nr 4, s. 8 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Urządziłem już Rosję, teraz trzeba zabrać się do Polski!, "Szczutek" 1919, nr 2, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, W dobrej kryjówce, "Szczutek" 1919, nr 42, s. 5 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Przeprowadzka, "Szczutek" 1919, nr 43, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Pax, "Szczutek" 1920, nr 11, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Pax, "Szczutek" 1920, nr 30, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Wesoła historia o polskim nieboszczyku, "Szczutek" 1920, nr 36, s. 8 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Handel z Rosją, "Szczutek" 1922, nr 7, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Na Wschód po złote runo, "Szczutek" 1922, nr 9, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Balet russe, "Szczutek" 1922, nr 16, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Wylazło szydło z worka, "Szczutek" 1922, nr 25, s. 1 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, [Bez tytułu], "Szczutek" 1922, nr 26, s. 2[.jpg].
 • Kazimierz Grus, [Bez tytułu], "Szczutek" 1922, nr 27, s. 2 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, [Bez tytułu], "Szczutek" 1922, nr 31, s. 3 [.jpg].
 • Kazimierz Grus, Polip, "Szczutek" 1925, nr 1, s. 6 [.jpg].
 • S. Gürtler, Marzenia polskiego komunisty, 1925, nr 22, s. 9[.jpg].
 • Kazimierz Kostynowicz, Lenin w Hadesie, "Szczutek" 1924, nr 7, s. 8 [.jpg].
 • Antoni Kościukiewicz, Nowy Rok w Bolszewii, "Szczutek" 1922, nr 1, s. 13 [.jpg].
 • Antoni Kościukiewicz, W Rosji 70% fabryk nieczynnych, "Szczutek" 1922, nr 7, s. 12 [.jpg].
 • Antoni Kościukiewicz, Eksploatacja leśna w Bolszewii, "Szczutek" 1922, nr 37, s. 9 [.jpg].
 • Antoni Kościukiewicz, Nie ma to jak w Bolszewii, "Szczutek" 1922, nr 41, s. 9 [.jpg].
 • Kukryniksy, Boje polemiczne satyryków sowieckich, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 47, s. 11 [.jpg].
 • Zygmunt Kurczyński, Delegat bolszewicki, "Szczutek" 1920, nr 49, s. 1 [.jpg].
 • Witold Leonhard, Impressionismus, futurismus, expressionismus - alles ist bolschewismus..., "Wiadomości Literackie" 1937, nr 33, s. 5 [.jpg].
 • Kamil Mackiewicz, [tekst Stanisław Wasylewski], Ogniem i mieczem, czyli przygody szalonego Grzesia : powieść współczesna ; rozdział IX, "Szczutek" 1919, nr 14, s. 8[.jpg].
 • Lazar Miezeryczer, Kierunki i prądy w fotografice sowieckiej. Artykuł specjalny dla "Fotografa Polskiego", tłum. M. Zaborowski "Fotograf Polski" 1934 nr 5, s. 105-106; nr 6 s. 125-126 [.pdf].
 • P., Genua, "Szczutek" 1922, nr 14, s. 12 [.jpg].
 • Jan Piński, I Międzynarodowa Wystawa Drzeworytów w Instytucie Propagandy Sztuki [fragm.], "Grafika" 1933, z. 4, s. 32-33 [.jpg].
 • Teodor Rożankowski [właśc. Feodor Rojankovsky], Głód w Rosji, "Szczutek" 1921, nr 35, s. 12 [.jpg].
 • Tadeusz Seweryn, Drzeworyt współczesny [fragm. dot. ZSRR], "Sztuki Piękne", R. 9: 1933, s. 429-432, 437-442 [.pdf].
 • Władysław Skoczylas, Alexy Krawczenko, "Grafika" 1934 z. 5, s. 27-31 [.pdf].
 • Artur Maria Swinarski, Z bolszewickiego raju, "Szczutek" 1921, nr 44, s. 4 [.jpg].
 • Artur Maria Swinarski, Ogrodnictwo w Bolszewii, "Szczutek" 1923, nr 22, s. 12 [.jpg].
 • Aleksander Świdwiński, Trojański gołąb pokoju, "Szczutek" 1920, nr 43, s. 5 [.jpg].
 • Aleksander Świdwiński, Spacery Genueńskie, "Szczutek" 1922, nr 20, s. 12 [.jpg].
 • Feliks Topolski, Stulecie entuzjazmu, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 5, s. 4 [.jpg].
 • Feliks Topolski, "Rycerskość wieśniacza" w "Strasznym dworze", czyli "Opera za trzy grosze", "Wiadomości Literackie" 1935, nr 10, s. 7 [.jpg].
 • Feliks Topolski, Co kraj to obyczaj [z tego cyklu] Paderewski w Londynie ; Kiepura w Paryżu ; Bandrowska-Turska w Moskwie ; Lifar w Warszawie, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 11, s. 6 [.jpg].
 • Feliks Topolski, Dyplomaci przy pracy [z tego cyklu] Po podpisaniu traktatu handlowego, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 14, s. 8 [.jpg].
 • Emil Umański, Zaścianek ; Pępek świata, "Wiadomości Literackie" 1938, nr 13, s. 7 [.jpg].
 • Feliks Michał Wygrzywalski, Generalissimus Trocki... [Inc.], "Szczutek" 1922, nr 41, s. 1 [.jpg].
 • Mieczysław Adam Wysocki, Przemysłowa Bolszewia, "Szczutek" 1925, nr 44, s. 4 [.jpg].
 • Mieczysław Adam Wysocki, Bolszewickie zabawki, "Szczutek" 1925, nr 48, s. 1 [.jpg].
 • Jerzy Zaruba, Sztuka i życie, "Wiadomości Literackie" 1936, nr 44, s. 6 [.jpg].
 • Jerzy Zaruba, Rzeczy nieprawdopodobne, "Wiadomości Literackie" 1938, nr 17, s. 22 [.jpg].
[do początku strony]
Kobieta - Rosjanka, obywatelka ZSRR
 • Armia kobieca w Sowietach, "Kurier Poznański" 1932, nr 224, s. 9 [.jpg].
 • Arkadiusz Awerczenko, Klucz, "Winnica" 1925, nr 1, s. 50-55 [.pdf].
 • Babka rewolucji rosyjskiej, "Bluszcz" 1934, nr 41, s. 1289 [.jpg].
 • Wanda Borudzka, Szczęście Simy, "Bluszcz" 1930, nr 21, s. 5-6 [.pdf].
 • Jan Cichy, Walka z komunizmem o duszę kobiety polskiej, "Kurier Poznański" 1927, nr 328, s. 2 [.jpg].
 • Córka Rasputina na scenie, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 331, s. 7 [.jpg].
 • Córka Rasputina... tańczy, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 226, s. 5 [.jpg].
 • Maria Czapska, Nędza kobiet i dzieci w Rosji sowieckiej, "Kobieta Współczesna" 1928, nr 4, s. 4-5 [.pdf].
 • Józef Stanisław Czarnecki, Seksualizm w literaturze, "Kultura" (Poznań) 1938, nr 25, s. 2 [.pdf].
 • "Czerwona Rosja". Elegantki bolszewickie u fryzjera, "Wiadomości Literackie" 1924 nr 7, s. 18 [.jpg].
 • Don Juan współczesności. Kazimierz Junosza-Stępowski o donżuanizmie i kobiecie, "Winnica" 1925, nr 1, s. 61-63 [.pdf].
 • Werner von Heidenstam, Kasieńko Matuchno, przeł. Stanisław Miłaszewski, "Nowy Przegląd Literatury i Sztuki" 1920, nr 5, s. 44-49 [.pdf].
 • Jak pracują kobiety w Sowietach, "Bluszcz" 1935, nr 10, s. 296 [.jpg].
 • Maria Jehanne-Wielopolska, Braterstwo ludów [fragm.], "Bluszcz" 1925, nr 16, s. 381-383 [.pdf].
 • KAP., Bankructwo eksperymentów sowieckich w dziedzinie małżeństwa, "Kurier Poznański" 1934 nr, 113, s. 3 [.pdf].
 • M. Kasterska, Książki kobiece i książki o kobiecie, "Bluszcz" 1927, nr 13, s. 2-5 [.pdf].
 • Jadwiga Kiewnarska, La belle madame Pouchkine, "Bluszcz" 1937, nr 9, s. 11-12 [.pdf].
 • Jadwiga Kiewnarska, Bolszewiczka, "Kobieta w świecie" 1930, nr 21, s. 25-26 [.pdf].
 • Kobieta ambasadorem, "Bluszcz" 1931, nr 37, s. 14 [.jpg].
 • Kobiety w Sowietach, "Świat" 1935, nr 5, s. 14 [.jpg].
 • Komunizacja kobiet, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1919, nr 180, s. 8 [.jpg].
 • Jadwiga Krawczyńska, O biologicznej tragedii kobiety, "Bluszcz" 1934, nr 8, s. 243-244 [.pdf].
 • Losowanie kobiet w Sowietach, "Kurier Poznański" 1930, nr 364, s. 13 [dział Ze świata] [.jpg].
 • Marja Rasputin, "Świat" 1935 nr 2, s. 25 [.jpg].
 • Stanisław Miłaszewski, Kobieta Wschodu, "Tygodnik Ilustrowany" 1934, nr 37, s. 734 [.pdf].
 • Zofia Miszewska, Rosjanka, "Bluszcz" 1931, nr 23, s. 8-10 [.pdf].
 • Adolf Nowaczyński, Rodaczki Anny Kareniny, "ABC Literacko-Artystyczne" 1934, nr 33, s. 2 [.pdf].
 • Nowe mody paryskie: typ "Bolcheviste", "Świat" 1923, nr 35 [.jpg].
 • ln, "Nowe Przykazanie", "Kurier Poznański" 1928, nr 446, s. 17 [Dział Kultury i Sztuki] [.jpg].
 • Stefania Podhorska-Okołów, Katarzyna - komedia w 3 aktach Alfreda Savoire'a, "Bluszcz" 1931, nr 6, s. 12 [.jpg].
 • Romans życiowy "Towarzyszki" Łunaczarskiej. Komunistka, która woli życie burżujskie, "Kurier Kobiecy", dod. "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 241, s. 1 [.jpg].
 • Rosjanki inteligentne stoją niezrównanie wyżej od Rosjan. Nawet niwelujący wszystko rząd sowiecki nie mógł zniszczyć wodzonych walorów duchowych inteligentnej kobiety rosyjskiej, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1921, nr 214, s. 6 [.jpg].
 • L. S., Powieść o Rosji współczesnej, "Kobieta Polska" (Poznań) 1937, nr 2, s. 11 [.jpg].
 • Olesza Sachnowskaja, Kobiety w 1905 r. Drzeworyt, "Grafika" 1934 nr 5, s. 35 [.jpg].
 • Olga Segalow, Miłość i erotyka w Rosji sowieckiej w świetle prawdy, "Adam i Ewa" 1935, nr 8, s. 62; 1935, nr 14, s. 11; 1935, nr 17, s. 135 [.pdf].
 • sf, 2000 Rosjanek jedzie do Australii poszukując męża, "Kurier Poznański" 1931, nr 376, s. 9 [.jpg].
 • Straszny list. Rosjanki do D. Mereżkowskiego, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1921, nr 258, s. 3 [.jpg].
 • Tamara Karsawina przyjeżdża do Krakowa, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1928, nr 83, s. 7 [.jpg].
 • Cecylia Walewska, Jaszka. Amazonka XX wieku, "Bluszcz" 1925, nr 14, s. 320-321 [.pdf].
 • Wojna z kobietami, "Kurier Poznański" 1935, nr 369, s. 10 [.jpg].
 • Zbrodniczość wśród kobiet w Rosji wzrasta, "Bluszcz" 1927, nr 20, s. 13 [.jpg].
[do początku strony]
CZĘŚĆ DRUGA

Komunizm
 • Stefan Baley, Gigantyczny eksperyment społeczny..., rozm. przepr. Irena Hellman, "Wiadomości Literackie" 1935, nr 36, s. 2 [.png].
 • Gilbert Keith Chesterton, Kraj bez niedzieli, "Tęcza" 1932, nr 5, s. 2-4 [.pdf].
 • Jarosław Dębski, Ostatni etap komunizmu, "Tęcza" 1927, nr 7, s. 11-14 [.pdf].
 • Roman Dmowski, Oblicze dwudziestego wieku. IX. Komunizm w Europie powojennej, "Kurier Poznański" 1933, nr 155, s. 2 [.pdf].
 • [Jerzy Drobnik,] Bezbożnicy, "Tęcza" 1934, nr 10, s. 3-4 [.pdf].
 • Franciszek Gawroński, Bolszewizm konający, "Kurier Poznański" 1922, nr 194, s. 2 [.pdf].
 • Franciszek Gawroński, Ewolucje bolszewizmu, "Kurier Poznański" 1923, nr 66, s. 2 [.pdf].
 • Natalia Gąsiorowska, Sergiusz Hessen i Mikołaj Hans, Pedagogika i szkolnictwo w Rosji Sowieckiej [recenzja], "Chowanna" 1934, s. 230-237 [.pdf].
 • Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Pedagogika sowiecka, "Zet" 1936, nr 5, s. 6 [.pdf].
 • Hans Kelsen, Państwo monopartyjne, "Przegląd Współczesny", 1938, z. 192/194, s. 21-37 [.pdf].
 • List otwarty do Karola Radka: w sprawie 'Kultury rodzącego się socjalizmu', "Zet" 1933, nr 16, s. 1 [.jpg].
 • Józef Łobodowski, Za naszą wolność i waszą"Wiadomości Literackie" 1936, nr 38, s. 1 [.jpg]
 • Ludwik Podsadzy, Szkolnictwo bolszewickie w świetle zasad wychowawczych, "Kurier Poznański" 1924, nr 157, s.6; nr 158, s. 6; nr 159, s. 6; nr 160, s. 6; nr 161, s. 2 [.pdf].
 • Przesilenie w bolszewiźmie, "Kurier Poznański" 1921, nr 54, s. 1 [.pdf].
 • Stefan Rudniański, Ruch filozoficzny w ZSRR, "Przegląd Filozoficzny" 1936, z. 1, s. 69-84 [.pdf].
 • Religia a bolszewizm, "Kurier Poznański" 1927, nr 464, s. 2 [.jpg].
 • Szczerbicz, Dusza rosyjska a bolszewizm, "Kurier Poznański" 1920, nr 167, s. 1; nr 168, s. 5 [.pdf].
 • Walka z człowiekiem, "Zet" 1932, nr 16, s. 6 [.pdf].
 • Zygmunt Wojciechowski, W dziesięciolecie Sowietów, "Kurier Poznański" 1927, nr 588, s. 20 [.pdf].
 • Marian Zdziechowski, Komunizm a Polska, "Tęcza" 1928, nr 36, s. 1-2 [.pdf].
 • Zjazd sowieckich ateistów, "Kurier poznański" 1929, nr 289, s. 11 [.pdf].
[do początku strony]
Literatura o Rosji
 • Jerzy Braun, Gwałt zorganizowany, "Zet: Sztuka, Kultura, Sprawy Społeczne" 1934, nr 18, s. 2 [.pdf].
 • Irena Briares, Z literatury francuskiej. Echa rewolucji rosyjskiej w powieści francuskiej, "Kurier poznański" 1922, nr 77, s. 2-3; nr 78, s. 2-3 [.pdf].
 • Mieczysław Choynowski, Rosja pod mikroskopem uczonego, "Tygodnik Ilustrowany" 1933, nr 39, s. 767-768 [.pdf].
 • Jan Dobraczyński, Jezuici, burzuje, bolszewicy, "Prosto z Mostu" 1937, nr 56, s. 4 [.pdf].
 • Jerzy Drobnik, Na drodze do 'człowieka-maszyny', "Tęcza" 1929, z. 5, s. 1-2 [.pdf].
 • Tadeusz Grabowski, Z najnowszych wydawnictw, "Kurier Poznański" 1922, nr 164, s. 2 [.pdf].
 • Imperium Lenina, "Kurier Poznański" 1923, nr 51, s. 17 [.jpg].
 • Alfred Jesionowski, Ośmiornica [recenzja powieści Jerzego Marlicza], "Kurier Poznański" 1935, nr 407, s. 8 [.pdf].
 • klk, Od Petersburga do Leningradu, "Zet: Sztuka, Kultura, Sprawy Społeczne" 1934, nr 19, s. 4 [.pdf].
 • Stefan Liebeskind, Od białego caratu do czerwonego, "Kurier Literacko-Naukowy" 1932,nr 2, s. 8-9 [.pdf].
 • S. Nawrocki, Rozkład Rosji (na marginesie 'Rewolucji' St. Grabskiego, "Kurier Poznański" 1922, nr 208, s. 7 [.pdf].
 • Donat Nowicki, W kraju rozstrzeliwanych bez sądu, "Tęcza" 1936,z. 10, s. 53-60 [.pdf].
 • Jan Emil Skiwski, Jeszcze książka o Rosji , "Tygodnik Ilustrowany" 1932, nr 49, s. 784 [.pdf].
 • Jan Emil Skiwski, Powieść o Leninie, "Kurier Poznański" 1930, nr 48, s. 8 [.jpg].
 • Jan Emil Skiwski, Nowe wydawnictwa [m.in. recenzja książki F.A. Ossendowskiego, Lenin, Poznań 1930], "Tygodnik Ilustrowany" 1930, nr 7, s. 126 [.pdf].
 • Sowiety i ich człowiek, "Zet: Sztuka, Kultura, Sprawy Społeczne" 1932, nr 8, s. 6 [.pdf].
 • Stracenie Mikołaja II i jego rodziny, "Kurier Poznański" 1931, nr 372, s. 9 [.jpg].
 • Roman Tuszowski, Powroty z ZSRR, "Kultura" 1937,nr 29, s. 6 [.pdf].
 • [Wiktor Weintraub] Quidam, Gide i Trockij o Rosji sowieckiej, "Wiadomości Literackie" 1936, nr 52, s. 4 [.pdf].
[do początku strony]
Proza
 • Andriej Biełyj, O sobie jako pisarzu, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 6-7 [.pdf].
 • Rafał Blüth, Literatura rosyjska, "Rocznik Literacki" 1932, t. 1, s. 146-162 [.pdf].
 • Siergiej Dinamow, O współczesnej dramaturgii sowieckiej "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 3 [.pdf].
 • Fabian, Literatura społeczna poputczików, "Nowe Czasy" 1935, nr 15, s. 5 [.jpg].
 • Włodzimierz Fiszer, I. A. Bunin, laureat Nobla, "Wiedza i Życie" 1934, z. 1, s. 78-80 [.pdf].
 • Włodzimierz Fiszer, Literatura rosyjska na emigracji, "Wiedza i Życie" 1934, z. 3, s. 243-247 [.pdf].
 • Lja Gruzdiew, Gorkij a rewolucja październikowa, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 4-5 [.pdf].
 • Wsiewołod Iwanow, Autoportret, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 6 [.pdf].
 • Walerij Kirpotin, Literatura sowiecka na początku drugiej piatiletki, "Wiadomości Literackie", 1933, nr 47, s. 3 [.pdf].
 • Wacław Lednicki, Beletrystyka bolszewicka, "Przegląd Współczesny" 1925, nr 42/44, s. 399-420 [.pdf].
 • Teodor Parnicki, Tołstoj - Sienkiewicz - Ałdanow, "Myśl Narodowa" 1930, nr 18, s. 277-280 [.pdf].
 • Stanisław Rogoż, Gorkij - Biełyj - Sowiety a książka, "Przegląd Współczesny", 1923, nr 15/17, s. 290-294 [.pdf].
 • Rosja sowiecka w powieści i reportażu, "Sygnały" 1934, nr 10-11, s. 4 [.jpg].
 • Franciszek Siedlecki, Aleksander Błok, "Sygnały" 1937, nr 30, s. 7 [.jpg].
 • Michaił Słonimskij, Życie literatury sowieckiej, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 2 [.pdf].
 • Andrzej Stawar, Literatura sowiecka na przełomie, "Wiadomości Literackie" 1938, nr 26, s. 2 [.pdf].
 • Grzegorz Timofiejew, Dostojewski i Żeromski. U podstaw twórczości [fragm.], "Sygnały" 1936, nr 16, s. 2 [.jpg].
 • Grzegorz Timofiejew, Nowy kurs 'polityki literackiej' w Z.S.R.R. "Nowe Czasy" 1936, nr 10, s. 3 [.jpg].
 • Aleksiej Tołstoj, Kilka słów wyjaśnienia, "Wiadomości Literackie" 1933, nr 47, s. 6 [.pdf].
 • Żeromski i Arcybaszew, "Czas" 1925, nr 49, s. 2-3 [.pdf].
[do początku strony]
Reportaż
 • Hotel z carskiemi meblami, "Kurier poznański" 1932, nr 72, s. 10 [.jpg].
 • Miasto żywych trupów, "Kurier poznański" 1932, nr 443, s. 4 [.jpg].
 • Moskwa dzisiejsza. Wrażenia z podrózy do sowieckiej Rosji, "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1930, nr 266, s. 2-3 [.pdf].
 • Uczony skandynawski o dzisiejszej Rosji, "Kurier poznański" 1935, nr 419, s. 3 [.jpg].
 • Żyd o Sowietach, "Kurier poznański" 1932, nr 494, s. 4 [.jpg].
[do początku strony]

Uwaga! Strona w trakcie aktualizacji.
Część zasobów może nie być dostępna.
O stronie